>> หน้าแรก >> Gallary >> ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการระยะเวลา 4 ปี (วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสุรินทร์
  E-mail: mec.surin@cpird.in.th
โทรศัพท์ : 044-518937